Odborné články

Kvalita nůžek ovlivňuje Vaše zdraví

Lidské tělo je živý organismus, který na zvýšenou námahu svalů a šlach reaguje pozitivně jejich posílením. Při extrémním namáhání paže, ke kterému při intenzivním střihu ve vinohradech i sadech dochází, však vedle pozitivních reakcí těla vystupují do popředí také zdravotní problémy v podobě zánětů či poškození šlach, svalů a kloubů. V jaké míře a zda vůbec se tato poškození na pohybovém aparátu ruky projeví, závisí ve velké míře na volbě kvalitního nářadí. Využívejte výhod kvalitního nářadí ve prospěch vlastního zdraví a při výběru nůžek i při práci přihlédněte k následujícím radám. Zobrazit celý článek


Nová řada drátů Bezinal PLUS pro vinohrady

Opěrné konstrukce ve vinohradech sestávají z řady komponent, jejichž volba odvisí od požadovaných vlastností a pořizovací ceny systému. Spolehlivost i stabilita celé konstrukce je vždy limitovaná vlastnostmi nejslabšího prvku v ní zakomponovaného. Stavíme-li oporu pro vinnou révu s plánovanou životností okolo 30 – 35 roků, racionálním krokem by měla být volba komponent, které zubu času společně odolají. Drát Bezinal PLUS od belgické společnosti BEKAERT, určený pro vinohradnické a sadařské konstrukce, je jedním z produktů, které Vám na této dlouhé časové trase budou spolehlivým partnerem. Zobrazit celý článek


Stroje pro sklizeň ovoce

Tento typ  plošin je určen jak pro sběr ovoce do palet, tak i pro práce v sadech. Plošiny jsou velmi obratné a umožňují  naložení prázdné a následné vyložení plné palety  s ovocem na zem. Plnění paklet je nutné provádět  pomocí dalších prvků – např vaků typu Hejmul apod. Zobrazit celý článek


Sklizňové stroje pro sady a vinohrady

Přesto, že se časově nacházíme v polovině roku, je již nyní je čas uvažovat a přemýšlet, jak budeme na podzim sklízet letošní úrodu. Vím, že letošní rok poznamenaly dubnové mrazy a řada podniků se bude muset smířit s nižší úrodou, o to víc však bude důležitější sklidit kvalitně a beze ztrát. Zobrazit celý článek


Stroje do vinohradu vhodné pro odsávání listů a zimní předřez

Odsavače jsou zařízení, které pomocí sacího efektu vrtule vtahují listy přes mřížku k noži, který následně listy odsekne. Odlisťovače jsou proti tomu stroje, které pomocí dvou proti sobě se otáčejících válců vtahují listy révy mezi tyto válce. Tomuto procesu pomáhá i axiální ventilátor. Listy jsou pak následně odtrženy. Odseknuté a odtržené listy jsou proudem vzduchu odfouknuty před traktor. Zobrazit celý článek


Stroje pro kultivační práce ve vinohradu

Speciální kultivační technika vyvinutá pro sady a vinohrady. Mechanicky nebo hydraulicky nastavitelné kultivátory s možností výměny pracovních orgánů. Stavebnicový systém strojů s velkou variabilitou využití. Vhodný pro těžké a náročné podmínky. Zobrazit celý článek


Stroje určené pro zelené práce ve vinohradech

Skončilo období řezu a vyvazování révy vinné. Předčasné jaro a zvýšené teploty nyní rychle přibližují období započetí tzv.zelených prací ve vinohradech. Zelené práce představují následné operace.
Zobrazit celý článek


Bezinal vs. drát pozinkovaný

V současné době lze volit mezi drátem pozinkovaným, poplastovaným, plastovým, nerezovým a speciálním – např. Bezinal®. Pro vysoké nároky na kvalitu opěrných konstrukcí byl speciálně vyroben pevnostní drát Bezinal® Economy a  Bezinal®2000 TOP. Základem drátu je kvalitní jádro s vysokou pevností a nízkou tažností, ošetřené moderní povrchovou úpravou Bezinal® či Bezinal®2000. Speciální povrchová úprava zajišťuje dlouhou životnost drátu díky odolnosti vůči veškerým druhům povětrnostních podmínek, vlhkosti, různým chemickým postřikům, kyselým dešťům, pesticidům a insekticidům.
Zobrazit celý článek


Novinky firmy Braun

Rok 2013 přináší novinky firmy Braun vhodné pro zpracování příkmenného pásu v porostech révy vinné. Neustále se zvyšující zájem vinařů o stroje pro biovinařství nutí i výrobce nářadí směřovat vývoj a výrobu nových strojů a nářadí tímto směrem. Jak již je u firmy Braun zvykem, byl opět vyvinut skladebný multifunkční systém sestávající z celé řady nářadí, které je jednoduchým způsobem zaměnitelné ... Zobrazit celý článek

Nové stroje v agrotechnice vinic

Možná trochu nelogicky začnu svoje zamyšlení nad novými technologiemi ve vinicích u vinohradnických sloupků a podpůrné drátěnky. Málokdo si totiž uvědomuje, že stav podpůrné konstrukce zcela zásadním způsobem ovlivňuje možnost použití a hlavně procento pracovního využití veškerých nových moderních strojů, agromechanizace a využití ...   Zobrazit celý článek


Přihnojování vinice

První jarní pracovní operací je mulčování réví po zimním řezu. Uplatňují se dva způsoby. Vyznavači prvního způsobu mulčují révu samostatně ještě na zmrzlém pozemku ve velké většině případů ještě dokonce na sněhu. Druhý ekonomičtější způsob užívaný valnou většinou je mulčování réví zároveň s travním porostem, když jeho výška dosáhne cca 25-30 cm. Při tomto způsobu je réví podrceno dokonaleji, protože hustota travní hmoty přidržuje réví v  pracovním prostoru kladiv.   Zobrazit celý článek


Zhodnocení zatravnění vinice z hlediska agrotechnického, biologického a ekonomického

Správná agrotechnika - základ pěstitelského úspěchu. Ekonomika trvalých travních porostů je velmi složitou, ale velmi zajímavou oblastí agrotechniky vinice. Chyby, hlavně při zakládání vinic, mají dlouhodobé dopady. Vinohradnická veřejnost již celé jedno desetiletí vstřebává dostupné informace o minimalizaci vstupů do agrotechniky plodných vinic. Jde o to, najít rovnováhu mezi ekonomikou, ekologií a biologickými požadavky vinné révy.   Zobrazit celý článek

Tisknout