Fixační spony pro ovocnářství

Z důvodů zvyšování výnosů v dalším roce je nutné, aby jednoleté výhony, které budou nasazovat plody na příští rok, byly vyvazovány ve vodorovné poloze. Protože k procesu nasazování dochází ponejvíce v měsíci červenci a srpnu, je nutné v tomto období ohýbat letorosty do horizontální polohy. K tomuto účelu jsou vhodné následující typy fixačních spon.


Astfix 1ASTFIX I

Tvarovací spona pro sadovnictví vhodná k formování již ohnutých větví . Otočením spony je možno dosáhnout menšího nebo většího ohybu. Balení 500ks


Astfix IIASTFIX ll a ASTFIX III

Velmi silné a stabilní spony, které umožňují pevné tvarování jednoletých větví a mladých výhonů pod nebo nad větví. Odpadá složité vyvazování nebo podpírání. Horizontálního postavení větví.

Astfix III


StammhalterSTAMMHALTER

Flexibilní páska slouží k připevnění rostlin a kmínků k nosnému drátu. Dodává se v délkách 110, 125,175, 210 a  310 mm, pro dráty o průměru 1,4 – 1,8 mm, 2 – 2,2 mm, 2,5 – 3 mm, 3,1 – 3,6 mm, 3,7 – 4,5 mm.

POZOR: V případě objednávky nahlaste bezpodmínečně průměr používaného drátu!
Velikost č. 1  pro drát průměru 1,4 – 1,8 mm
Velikost č. 2  pro drát průměru 2,0 – 2,2 mm
Velikost č. 3  pro drát průměru 2,5 – 3,0 mm

Tisknout