Spony k vyvazování tažňů

Spona RebstarREBSTAR

  • pro drát o průměru 2,0 – 3,1 mm

Mnohonásobně osvědčená plastová fixační spona vhodná pro upevnění tažňů k nosnému drátu. Pomocí dvou háčků umožňuje upevnění tenkých i silnějších letorostů, aniž by byly poškozeny zmáčknutím. Spona je použitelná mnoho let a po střihu a uvolnění spony tato zůstává viset na nosném drátu připravena k dalšímu použití. Fixační sponu je též možno použít při pěstování malin./ světle modrá barva /


Spona Rebstar "big"R E B S T A R  “ b i g „

  • pro drát o průměru 2 – 4 mm /

Fixační plastová spona k upevnění tažňů na silné, zprohýbané nebo různě zvlněné nosné dráty.Může být využita také při pěstování malin, ostružin, rybízu apod. při jejich upevnění k vodícímu drátu.


Spona Rebstar 1R E B S T A R  1 

  • pro drát o průměru od 2,5 mm

Fixační plastová spona pro upevnění tažňů k nosnému drátu. Při střihových pracích ve vinici jsou tažně v horní části drátěnky odstřiženy. Po uvolnění fixační spony propadnou odstřižené tažně na zem. Spona zůstává volně viset na drátu a je připravena k dalšímu použití.


Spona RebfixR E B F I X

  • pro drát o průměru 1,6 - 2,5 mm

Mnohostranně použitelná fixační plastová spona. Lze ji použít pro upevnění tenkých i silnějších tažňů nebo jako sponu ke spojení dvojdrátí.


S T R E C K E R C L I PSrteckerclip

  • pro drát o průměru 1,6 – 3 mm

Spona určená k vyvazování tažňů. Podle potřeby a druhu vedení lze k vyvázání použít jednu případně dvě spony.

Tisknout