Vinohradnický sloupek OSL Plus

Charakteristické znaky sloupků VOEST ALPINE

Sloupek typu OSLŽIVOTNOST: Vhodnou kombinací oceli, hliníku a manganu bylo dosaženo velmi kvalitního, stabilního, pevnostně a protikorozně odolného jádra sloupku. Specielně zvoleným postupem žárového zinkování bylo dosaženo velmi vysoké ochrany proti korozi, což zabezpečuje velkou životnost sloupků.

STABILITA: Dlouholetou spoluprací s předními evropskými vinařskými a ovocnářskýmispecialisty byl vyvinut nový UNI-EURO-VOEST ALPINE PROFIL, který se vyznačuje vysokým stupněm stability, pevnosti a odolnosti.

MOBILITA: Přes vysokou míru pevnosti a stability má sloupek poměrně nízkou hmotnost, což velmi výrazně snižuje náklady na transport a usnadňuje manipulaci se sloupky v samotné vinici.

INSTALACE: Provedení sloupku umožňuje také velmi snadnou a  rychlou instalaci v terénu pomocí zatloukače nebo zatlačovače firmy ERO. Instalace je možná a snadná v  jakémkoli typu půdy včetně velmi kamenité / Výkon až 700 sloupků za směnu /. Po dohodě zapůjčujeme zatlačovač na zatlačení u nás zakoupených sloupků. Soupravu dovezeme a nainstalujeme na zákazníkův traktor. Po zatlačení soupravu demontujeme a odvezeme.

RACIONALITA: Ocelové, žárově zinkované sloupky umožňují v  plné výši nasazení kombajnové sklizně, zvyšují procento účinnosti práce všech vinohradnických strojů, jak v oblasti příkmenného pásu, kmínku, tak listové plochy. Umožňují velmi snadné posouvání dvojdrátí ve fixačních háčcích, čímž je možné výrazně snížit náklady na zastrkování letorostů. Lze tedy dosáhnout výrazného snížení nákladů na potřebu fyzické práce při instalaci sloupků a kompletaci drátěnky.

FUNKČNOST: Vlnitý VOEST ALPINE PROFIL, použitý materiál, jeho dlouhá životnost,bezproblémovost při nasazení strojů, ideální provedení z  hlediska potřeb vinné révy a agrotechniky vinařství a ovocnářství, jednoduchá instalace a celková ekonomika hovoří jednoznačně pro sloupky UNI-EURO-VOEST-ALPINE

ZÁRUKA: Na výrobek je poskytována dodavatelem záruka na životnost kompletního výrobku po dobu 30-ti let od dodávky. Záruka je platná jak na povrchovou úpravu, tak na konstrukci sloupku. Tato záruka je dále garantována výrobcem VOEST ALPINE .

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Sloupky, tak jako veškerý ostatní doprovodný program jsou vyrobeny ze 100 %  recyklovatelných materiálů,nezatěžujících životní prostředí.

Jednotlivé typy sloupků

Typ OSL 60 Plus

A= 62 mm
B = 40 mm
C= 1,5 mm/ SPA60S-C=2,0

Profil sloupku SPA

                        Typ Délka (mm)
OSL A B C 2000 2250 2500 2650 2750 3000
60 Plus 62 40 1,5   ¤   ¤   ¤   ¤   ¤
60 S-Plus 62 40 2   ¤   ¤   ¤
Počet háčků standard* 9 12 15 15 18 18

Tisknout