Upravit stránku

Krátce k historii

Whailex se na trhu objevil relativně nedávno a to v roce 2007. Impulzem pro vývoj tohoto ochranného systému byly katastrofické kroupové srážky v letech 2004 a 2005 v regionu Markgräflerland v jihozápadní části Německa, které způsobily plošné škody ve vinohradech. Do té doby používané systémy nebyly pro prostředí vinohradu použitelné, jelikož brání používání tunelových zařízení, jako jsou ožínací lišty, předřezávače či sklízecí kombajny. V té době společnost WAGNER GmbH začíná pracovat na vývoji systému, který je svojí univerzálnosti a flexibilitou pro prostředí vinohradu plně použitelný.

Instalace systému

Instalace proběhla na celkem 5 místech. V ČR jsme v prvním dni navštívili vinohrad v Lednici v areálu MZLU, vinohrad v Dyjákovičkách a ovocný sad ve Velkých Němčicích. Druhý den jsme provedli přesun na Slovensko, kde jsme instalovali vinohrad v Limbachu a v Modre.

Díky tomu, že se systém umísťuje na již postavenou konstrukci, je jeho montáž rychlá a nenáročná. Za 1 pracovní den lze ruční montáží pokrýt okolo 1500 metrů vinohradu a při využití speciální techniky až 3000 metrů.

Vinohrady

Ve vinohradech se síť za pomoci spon zavěšuje z obou stran na horní dvojdrátí. Na spodní okraj sítě se při instalaci připevňuje speciálně tvarovaná plastová trubka, která slouží pro navíjení a rozvíjení sítě. Pro prostředí vinohradu je standardně používána síť o šířce 100 cm.  Pokud je horní dvojdrátí umístěno ve větší výšce, je možno použít síť o šířce 120 cm, aby byla stěna kompletně chráněna odshora až po zónu hroznů.

Sady

V sadech se síť zavěšuje na horní vodící drát a instalace probíhá až na pár odlišností obdobně jako ve vinohradech.

První odlišností je šířka sítí zvolená v závislosti na výšce stromů. Při instalaci ve Velkých Němčicích jsme při výšce jabloní 250cm použili sítě široké 180cm.

Druhou odlišností je barevné provedení sítí. U jabloní se z důvodu lepšího zbarvení plodů při dozrávání nepoužívají sítě černé nýbrž šedé.   

Posledním rozdílem oproti instalaci ve vinohradu je distanc sítí od stromů. Pokud bychom sítě nechali pouze volně svěšené od vodícího drátu přes korunu stromu, docházelo by při navíjení a rozvíjení sítě k zachytávání role o větve a manipulace se sítí by byla obtížná. Odstup sítí od koruny stromu je řešen dvěma způsoby. Pomocí kovových spirál zavěšených na horním vodícím drátu – tento způsob je dostačující například u štíhlého vřetene. Pokud je koruna stromu širší, je vhodné umístit na každý sloupek sklolaminátové výztuhy a vypružit je směrem od koruny stromu.

FOTOGRAFIE Z INSTALACE