Upravit stránku

Vinohradníci i sadaři stojí pravidelně před otázkami - kdy, s jakými pracovníky a v jaké kvalitě zvládnou opěrnou konstrukci ve vinohradu či sadu postavit. Lidí i času je však zpravidla nedostatek.

Obrovský fond pro ukrajování časových i pracovních nákladů je přitom každému vinohradníkovi snadno nadosah. Ukrývá se v operacích obsažených pod pojmem fixace.

Vyřešte:

  • ukotvení krajových sloupků
  • způsob uchycení vodících drátů
  • uchycení dvojdrátí,
  • metoda napínání drátů

Zde všude lze čas i práci mimořádně uspořit, nebo volbou nepraktických prvků také úžasně promarnit. Společnost Gripple má rychlé a mimořádně stabilní řešení pro každou z uvedených operací.