Upravit stránku

Ve středu 17.10. v lokalitě Hnízdo a čtvrtek 18.10. 2018 v lokalitě Sedlec u Mikulova proběhla ukázková akce Den vinohradu. Traktory CLAAS NEXOS ověšené moderními stroji německý značek ERO a BRAUN křižovaly prosluněné podzimní vinohrady demonstrujíc mimořádný efekt i preciznost společné práce.

Zájemců z řad profesionálních vinařů se k potěšení nás organizátorů dostavilo spoustu. Pojďme se krátce poohlédnout za předvedenými a vystavenými stroji dodávanými naší společností OSLAVAN, a.s.


Kombajn ERO model 7000

Nebudeme se držet při zemi a začneme největším tahounem! Letošní sklizeň z velké části proběhla a na ukázkových plochách již nebyly žádné hrozny k setřásání, přesto se však kombajn ERO 7175X stal ikonou mezi vystavenými stroji.  

Kombajny ERO nepřicházejí na trh s koncepcí multifunkčního zařízení s mnoha nešikovnými funkčními a konstrukčními ústupky. ERO poskytuje přesně to, co se od kombajnu očekává – nekompromisního, spolehlivého, výkonného a do detailu koncipovaného „dělníka“, který dělá to, nač byl stvořen – a dělá to na jedničku.

 • Efektivní systém jednoho transportního pásu na hrozny je nejlepším řešením
 • Nerezová nádrž na sklizeň o objemu 2800 litrů
 • Automatický pilot umožňuje maximální soustředěnost obsluhy na samotnou sklizeň
 • Rychlost sklizně 1 ha během 1,5 hodiny
 • Nízké těžiště stroje a svahové vyrovnávání pro strmé vinohrady
 • Silniční rychlost 40 km/h
 • Systém ventilátorů a separátorů zajišťuje optimálně čistou a kvalitní sklizeň.  
Modelová řada je absolutní novinkou pro sezonu 2019 ! Obraťte se na nás pro více informací.

Odlisťovač ERO VITIpulse

Další novinkou v sortimentu výrobce ERO je pulzní odlisťovač ERO VITIpulse. Zařízení funguje na principu pulzujících vzduchových nárazů, které vytváří speciální systém trysek a ventilů. Tyto nárazy jsou využívány k očištění zóny hroznů.

Výhody odlisťovače ERO VITIpulse jsou:

 • Možnost odstranit i vnitřní listy
 • Možnost odlisťovat i když je nainstalován síťový ochranný systém
 • Vysoký výkon
 • Díky vysoké pracovní rychlosti (až 4km/h) dokáže obdělat 1 hektar za 1,5 hodiny.
 • Díky celé škále nastavení jde uzpůsobit na jakýkoliv vinohrad a potřeby zákazníka
 • Díky tomu, že stroj nepřijde do kontaktu se stěnou vinohradu, je odolný vůči opotřebení
 • Stroj je vyroben z ušlechtilých ocelí, takže je odolný vůči agresivním šťávám révy.
 • Díky snadnému přístupu k částem stroje, je jeho čištění a údržba snadnou věcí!

 


Předřezávací stroj ERO Viteco

Každoroční řez vinohradu a manuální odstranění réví zaberou mnoho času a tělesné námahy při nepříznivých povětrnostních podmínkách. Díky tomu, že ERO VITECO vytahuje a drtí réví v rámci jedné operace, významně tak redukuje fyzickou práci na lehké ruční práce před a po nasazení stroje. VITECO za sebou zanechává konstrukci čistou a zbavenou réví i úponků. 

 • Úspora 30 – 50 hodin práce na 1 hektar  
 • Dvojdrátí zůstává po nasazení stroje VITECO očištěné od starého dřeva a úponků
 • Podrcení réví a očištění dvojdrátí při jedné operací
 • Spolehlivá funkčnost také u vysoce bujných odrůd
 • Významné snížení potřeby odborného personálu a tím snížení nákladnosti řezu
 • Fyzicky náročná práce v podobě vytahování letorostů je řešena strojově; zbývají tak fyzicky nenáročné přípravné a zakončující práce
 • Pracovní rychlost až 8 km/h
 • Nízké těžiště a kompaktní provedení díky inovativní konstrukci zdvihacího ramene

Vyvazovač letorostů ERO

Vyvazovače letorostů jsou stroje výhradně pro vinohradnictví. Nahrazují pomocné dvojdrátí. Slouží k vyvázání letorostů pomocí provazu. Provaz je navíc pomocí sponek sepnut tak, aby letorosty držely po vyvázání ve vztyčené poloze. Po vyjetí řádku se natažený provaz sváže a odřízne tak, aby byl napnutý. Tím celý proces vyvázání končí. Celý systém umožňuje následné využití ožínací lišty k likvidaci přerostlých letorostů. Hmotnost stroje bez nosného sloupku cca 170 kg. Celková potřeba oleje pro dobrou funkci stroje 15 - 20 l.

 

 


Ožínací lišta ERO

Unikátní profesionální lišty německého výrobce ERO. Rotační ožínací lišty jsou stroje, které umožňují ožnout ve vinohradu nepotřebné a přerostlé letorosty a zajistit tak podmínky pro vytvoření funkční listové stěny. Ožínací lišty lze dle provedení rozdělit na lišty jednostranné a oboustranné a dále na jednostranné a oboustranné jednoduché nebo tunelové.

Rotační ožínací ERO lišty jsou vyrobeny z materiálů odolných vůči korozi. Vyznačují se extrémně čistým řezem a vzhledem ke své konstrukci také možností přestavby pro různé podmínky a použití.

Pro čistý řez byl vyvinut speciální TURBO nůž, který svým zalomením vytváří efekt víru a dosahuje tak nasátí a odříznutí i těch nejmenších výhonků přesahujívích listovou stěnu. Pohon nožů je zajištěn klínovými řemeny. Ožínací lišty se nasazují na nosný hydraulický sloupek, který umožňuje posuv lišty nahoru a dolů.

Dle provedení je dále možno lišty vybavit bočním posuvem nebo náklonem v provedení mechanickém, elektrickém nebo hydraulickém.


Sekačka BRAUN Alpha Sensotronic

Plynule hydraulicky nastavitelná šířka záběru 
Speciální velkoplošná sekačka Braun Alpha Sensotronic určená přímo pro vinohradnické provozy se pomocí dvou postranních čidel automaticky přizpůsobuje šířce meziřadí a zaručuje tak jeho dokonalé vysečení. Pracovním orgánem jsou dva nože poháněné přímo z převodovky. Nože jsou umístěny kolmo na sebe tak, aby se při práci nemohly potkat.
Posuv stranových sekcí o 250mm nezávisle na sobě perfektně vyseče plochu zatravněného meziřadí. Způsobem práce rovněž zabraňuje poškození opěrné konstrukce a kmínků révy vinné. Společně s adaptabilními ometači kmínků typ W1 firmy Braun dokonale jednou pracovní operací vyčistí jak meziřadí, tak příkmenný pás od trav a plevelů. Ometače navíc očistí i kmínky révy od podrostu.  
V základu je stroj určen pro zadní nesení. Za příplatek je možné i nesení přední, eventuálně s přídavnou převodovkou a dvěma kloubovými hřídeli i pro obě varianty nesení.
Počet otáček vývodové hřídele 540/min.


Kultivátor BRAUN Vario

Univerzální zařízení pro obdělávání půdy v sadech a vinohradech

 1. Vhodné pro veškeré obdělávání půdy
 2. Prokypření tvrdé půdy
 3. Provzdušnění a regenerace travního porostu

Svým  provedením a kvalitou  materiálu jsou kultivátory německé firmy Braun určeny  do  nejtěžších  podmínek. Kultivační rám je vyroben ze silnostěnné oceli, z dutých profilů nejvyšší třídy kvality.

Stroj umožňuje díky modulárnímu způsobu instalace velkou variabilitu použití z důvodů široké škály výměnných pracovních orgánů,  kterými je kultivátor možno doplnit  např. dle vegetačního období, druhu půdy, zaplevelení apod./rúzné typy kultivačních těles, diskové brány /jednotlivé sestavy lze kombinovat, zaměňovat nebo postupně kdykoliv dokupovat dle přání zákazníku přesně na míru pro danné vinohrady a sady.

Kultivátor Vario je zařízení, které Vám pomáhá pečovat o vinohrad mnoha způsoby a to bez použití chemie.

 • Jedno zařízení pro veškeré obdělávání půdy
 • Delší životnost pracovních nástrojů (frézy, rotační brány…) díky předchozímu rozrušení tvrdé půdy základním kultivátorem Vario
 • Široké možnosti použití
 • Krátký kultivátor s regulací pracovní hloubky pomocí prutového, zubového nebo packer pojezdového válu. 

Travní válec BRAUN Actiroll UNO

Travní válec Actiroll Vám pomůže ochránit půdu v meziřadí před erozí a vysycháním. Válec při práci ohne vysokou trávu a zatlačí ji do půdy, čímž vznikne tzv. ´´mulčovací koberec´´, který půdu přikryje. Slaměná vrstva, která po uschnutí porostu vznikne, snižuje odpařování vody z půdy a zamezuje erozi.

BRAUN pomáhá pečovat o půdu bez nasazení chemie

Nože válce Actiroll jsou záměrně kose nastavené. Díky tomuto nastavení se nože při otáčení zařezávají do půdy ´´tahem´´ a dosahují tak vynikajícího výsledku práce. Díky variabilnímu otáčení válců je práce mimořádně efektivní.

 • Otevřený způsob uchycení, nehrozí zablokování či zalepení válce
 • Zaměnitelný směr otáčení a tím zvýšení či snížení účinnosti nožů
 • Nože jsou koso nastavené
 • Válec ve formě´´V´´
 • Vysoká pracovní rychlost

Okopávačka BRAUN LUV PERFEKT

Pro údržbu příkmenného pásu vinohradu slouží mimo jiné i okopávačky. Jedná se o zařízení,  které pomocí výkyvné sekce, kterou tvoří radlička 350 nebo 500 mm, umožňuje podrytí půdy v příkmenném pásu a tím narušení růstu plevelů a zkypření půdní vrstvy v této části vinohradu. Vlastní zařízení - okopávačka je vybavena čidlem, které umožňuje výkyv pracovní radličky a tím dokonalé obdělání půdy kolem kmínku révy, aniž by došlo k jeho poškození. Nutnou a důležiou zásadou pro správnou funkci okopávačky je zajištění pevné a stabilní fixace  kmínku k opěrné tyčce. V nabídce jsou dva typy okopávaček. Typ pro jednostranné použití nebo typ s vícedrážkovou hřídelí, umožňující další využití jiných pracovních orgánů kromě okopávačky - kypřící a vyžínací hlavy, mulčovací hlavy atd.

 • Sloupek Präzis s mimořádně širokou paletou přípojných adaptérů
 • Nouzový vypínač: elektromagnetický, rychlý, bezpečný
 • Nastavitelné čidlo
 • Pohodlná instalaci i odpojení
 • Široká nabídka snadno vyměnitelných nástrojů

Jednoduše perfektní.


Ometač kmínků BRAUN (typ W1 a W2)

Ometač kmínků je konstruován na základě praktických zkušeností a požadavku na rychlou práci s důrazem ochrany životního prostředí. Díky modulárnímu způsobu instalace lze ometač kmínků upevnit také na sekačku BRAUNAlpha a Avant, kultivátor Vario a na univerzální kultivátorový rám.  Díky těmto možnostem uchycení, zvládnete jarní práce v jedné operaci. Ometač kmínků W1 a W2 – dvě vynikající zařízení, která Vám pomohou s ekologickou péčí o vinohrad.
 

Ometač kmínků BRAUN W2. Originál (patentováno 1977)

Ometač W1 byl počátkem mechanického odstraňování obrostu kmínku. Ometač W2 byl dodatečně vyvinut k verzi W1, aby tak vyhověl nárokům na rozmanitý pracovní záběr. Všechna podobná zařízení jsou pouhou konkurenční kopií originálu W1 a W2.

Díky modulárnímu systému BRAUN lze ometače W1 / W2 zakomponovat do více pracovních operací.

 • Tři pracovní činnosti v jedné operaci (při kombinaci se sekačou Alpha)
 • Kombinovatelné s jinými zařízeními BRAUN
 • Přátelské k životnímu prostředí

Rotační hvězdicový disk BRAUN

Rotační hvězdicový disk BRAUN slouží k prokypření půdy a současnou likvidaci plevele v příkmenném pásu révy vinné.
Konstrukce zařízení vychází z praktických zkušeností a požadavku na rychlou práci s důrazem ochrany životního prostředí. Princip činnosti se podobá ozubenému disku BRAUN, přičemž namísto jednoho vydutého disku je k práci nasazena dvojice /trojice/ hvězdicových elementů. Hroty hvězdice jsou tak zakřivené, aby při své rotaci nezanechávali v půdě vyhloubenou brázdu.

 • Nastavení bez nutnosti nářadí
 • Funguje při nízké i vysoké pojezdové rychlosti
 • Snižuje riziko eroze
 • Snadné ovládání
 • Přátelské k životnímu prostředí

Tažený rosič UNIGRREEN Airdrop T16

nádrž 1650 l z polyetylénu - úplně vyprázdnitelná
robustní rám povrchově upravený lakováním barvou - ochranný kryt spodní části nádrže
nádrž 135 l na čistou vodu + rotační mycí tryska - 15 l nádrž na mytí rukou
dobře přístupný sací filtr vně nádrže se zpětnou klapkou - samočisticí tlakový filtr
čerpadlo COMET IDS 960 (95 l/min. - 50 bar) písto-membránové
elektrické ovládání postřiku GCPE 2 (hlavní postřik - 2 sekce - nastavení tlaku)
tlakový regulátor GCPE - glycerínový manometr
vysokotlaké hydraulické míchání
vzduchová turbína Ø 500 mm - dvourychlostní převodovka s neutrálem + rozběhová spojka FERODO
průtok vzduchu 12 000 m³/h
8 MFC difuzorů - stříkací sestava s nastavitelnými a uzavíratelnými hubicemi
šířka stroje 1300 mm - délka s ojí 3270 mm - výška 1950 mm - hmotnost 590 kg
pojezdová kola 10.0-75 R15.3 - nastavitelný rozchod a výška
Řízená tažná oj - Homokinetický kloubový hřídel A6/1200mm
požadovaný výkon traktoru 60 k

 • patentovaný pneumatický systém
 • originální směšování vzduchu a postřiku
 • nízkoobjemová aplikace postřiku
 • lepší průnik do porostu
 • přesné směrování postřiku
 • rovnoměrná síť jemných kapek

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti