Upravit stránku

První jarní pracovní operací je mulčování réví po zimním řezu. Uplatňují se dva způsoby. Vyznavači prvního způsobu mulčují révu samostatně ještě na zmrzlém pozemku ve velké většině případů ještě dokonce na sněhu. Druhý ekonomičtější způsob užívaný valnou většinou je mulčování réví zároveň s travním porostem, když jeho výška dosáhne cca 25-30 cm. Při tomto způsobu je réví podrceno dokonaleji, protože hustota travní hmoty přidržuje réví v  pracovním prostoru kladiv. Réví, které leží po střihu na zemi je rostoucí trávou nadzvednuto a tím se dostává do pracovního prostoru rotoru drtiče. Tímto provedením je oproti prvnímu způsobu ušetřeno jedno mulčování. Většinou po podrcení réví je mulčovač uskladněn a k další údržbě zatravněného meziřadí je použito sekaček s vertikální osou rotace hřídele. Výhodou je velká úspora pohonných hmot – na 1m záběru mulčovače je třeba příkonu cca 15 KW, na 1 m záběru sekačky cca 7 KW. Pojezdová pracovní rychlost mulčovače je dle výšky a hustoty po-rostu 6-8 km/hod, sekačky 12-18 km/hod. Nezanedbatelná je i úspora nákladů na pracovní orgány, tedy kladívka mulčovače a nože sekaček, kdy sada kladiv na mulčovač stojí cca 20.000,-Kč, kdežto sada nožů na sekačky cca 4.000,-Kč a to při zhruba stejné životnosti, tj. 500 ha. Několikerým zmulčováním meziřadí však starost o zatravněný porost nekončí.

Travní porost v meziřadí

V období od poloviny května do konce června je třeba omezit růst trav v meziřadí, které konkurují vinici a prohlubují vláhový deficit. Omezení růstu se však musí provést takovým způsobem, aby nedošlo k poškození kompaktnosti zatravnění. Musí být tedy zachována jeho funkčnost a veškeré výhody pro které jsme ho do agrotechniky zapracovali.

K účelu potlačení růstu se používá univerzálního nosiče za traktor, který vybavíme speciálními křídlovými kultivačními radlicemi, které vylučují vybočení tělesa radličky, mech. poškození drnu a dobře zabíhají do půdy. Radlice se nastaví tak, aby se šířka záběru nepřekrývala. Touto soupravou se podřežou kořeny drnu. U trvalého zatravnění se takto dočasně potlačí vegetační a asimilační schopnost drnu jako konkurence pro živiny a vodu. Zlepší se infiltrace srážkové vody čímž mohou být lépe přečkány stresové situace vinice.
Hnojivo je tryskou rovnoměrně rozptylováno v úzkém pásu do půdy do hloubky asi 15 cm. Výhodou této aplikace mimo prodloužení regenerace drnu je optimální stupeň využití a přijímání dusíku kořenovou soustavou vinné révy. Doporučená dávka je 50 kg dusíku/ha ve 140 litru roztoku. Vhodný je roztok dusičnanu amonného a močoviny. Období aplikace polovina až konec května, ukládání v pásu uprostřed řádku a to pouze v každém druhém. Hnojí se každý rok do stejného pásu – stopa se tedy nemění. Přidává se nitrifikační inhibitor, tím se zamezí rychlému rozkladu na nitrátový dusík. Tato zásoba postačuje pro celé vegetační období. Roztok obsahuje dusík ve třech formách - rychle přístupné, s krátkou dobou rozkladu a dlouhou dobou rozkladu. Dusíku se prakticky nepřemísťuje a není ohrožován vyplavováním.

Vlasové kořeny

Touto aplikací je zároveň podněcován růst kořenové soustavy vinné révy, včetně zvýšeného růstu vlasových kořenů, které dále umožňují zvýšený příjem živin jednotlivých rostlin. Množstevní a hmotnostní nárůst vlasových kořenů v kořenové soustavě vinné révy oproti aplikaci dusíkatých hnojiv v práškové nebo granulované formě je enormní.

Hmotnost v g v 0,03 mpůdy

Hloubková zásobní aplikace dusíku v kapalné formě                           Povrchová zásobní aplikace dusíku v práškové nebo granulované formě

Následná agrotechnika v péči o zatravněné meziřadí pokračuje mulčováním nebo sežínáním vzrostlého porostu tak, aby nedocházelo k potlačení růstu trav spodního patra travin na úkor vysokorostoucích.

Závěr vegetačního období

Posledním, o to však důležitějším agrotech. zásahem v péči o zatravnění meziřadí je hloubkové kypření v závěru vegetačního období po vinobraní. Tato činnost má tři roviny. První a nejdůležitější je provzdušnění pásu meziřadí až do hloubky 60 cm. Tímto zásahem je umožnění přístupu vzduchu pod drn do utužené půdy a aktivace aerobních bakterií, přeměňujících humus na živiny přístupné přes kořenovou soustavu jednotlivým rostlinám. Dále má tato činnost za úkol prokypřit utuženou půdu a oddělit prokypřenou zásobní horní vrstvu půdy od utužené spodní vrstvy. Univerzální rám umožňuje přesunutí hloubkových radlic po celé šíři nosiče. Při hloubkovém kypření je možné umístit radlice v zákrytu za sebe tak, že drn je rozříznut pouze jednou rýhou, přičemž radlice jsou ve spodní části vyhnuty jedna vlevo, druhá vpravo, tím dojde k prokypření v dostatečné šíři. Radlice je možné posunout na šíři rozchodu zadních kol traktoru a prokypřit utuženou půdu v těchto kolejích a tím zatravněné meziřadí regenerovat a upravit.
Třetím využitím této soupravy je vybavení hloubkových radlic tryskami a sadou k aplikací tekutých hnojiv pro zásobní hnojení.

Tímto zásahem je završena celoroční starost o zatravněné meziřadí, která se mnohonásobně vrátí v kvalitě sklizené produkce a ve výnosu hroznů. 
Důsledným dodržením technologického postupu a agrotechniky při ošetření zatravněného meziřadí je možné zvýšit hektarový výnos až o 20% a uspořit nemalé finanční prostředky.

Podobně důsledně je potřeba postupovat při zelených pracích ve vinici – použití ožínacích lišt, odsavače listů, vyvazovače letorostů…. Při zpracování kultivovaného meziřadí, příkmenného pásu, při provádění zimního řezu, při sklizňových pracích… O tom ale zase až někdy příště.

Kultivátor - Vario s adaptérem pro zásobní hnojení kapalným hnojivem

Systém vyvinutý ve spolupráci s Výzkumným ústavem vinařským v Bad Kreuznach - určený pro potřeby vinařství a sadařství - slouží k přihnojování půdy dusíkem formou hnojení do zásoby. Oproti konvenčnímu hnojení dusíkem s rovnoměrným rozptylem hnojiva po celé ploše je zásobování dusíkem u tohoto způsobu realizováno formou prostorově koncentrovaného dusíku uloženého jako zásoba v blízkosti kořenů.

Zásoby dusíku se do země ukládají v úzkém pásu. Toto ukládání se provádí pomocí radličky, která je vybavena tryskou Flood-Jet uloženou na chráněném místě v radličce. Radlice dobře zabíhá do půdy a prokypřuje utuženou půdu bez toho, že by docházelo k vybočení tělesa radličky.
Tato technika kypření umožňuje aplikaci i do zatravněného meziřadí. Amonio - dusíkaté hnojivo je tryskou rovnoměrně rozptylováno v úzkém pásu do půdy do hloubky asi 15 až 25 cm,přičemž nedochází k poškození kompaktnosti drnu.
Aplikace je prováděna pomocí křídlových radliček / 15-25 cm,/, nebo dlát pro hloubkové kypření (až do 60 cm).


Přihnojování formou ukládání kapalného dusíku do zásoby ke kořenům nabízí četné výhody:

 • dusík se prakticky nepřemisťuje a není ohrožován vyplavováním
 • stupeň využití přijímání dusíku je optimální - zásoba dusíku postačuje pro celé vegetační období
 • podněcuje se růst kořenů , tvoří se četné vlasové kořínky
 • dusík se ukládá v bezprostřední blízkosti vlasových kořenů révy
 • stresové situace (nedostatek vody) mohou být lépe přečkány
 • u trvalého zatravnění se takto dočasně potlačí vegetační a asimilační schopnost drnu, jako konkurence pro živiny a vodu a zlepší se tak infiltrace srážkové vody. Tímto zásahem však nedojde k poškození drnu, jehož asimilace se po určité době vrátí k normálu

Po celé toto období však zůstává drn kompaktní a zachovává si veškeré výhody, které nám v meziřadí přináší (zabránění erozi, možnost přejezdu dopravních prostředků a aplikaci chemické ochrany i v deštivém počasí, umožňuje vstup pracovníků při ručních pracích a kontrolu zdravotního stavu vinohradu…). Toto vše v období nedostatku vláhy, v období rozhodujícím pro výnos a kvalitu hroznů v každém roce.

Pro zásobní hnojení dusíkem se velmi dobře hodí roztok dusičnanu amonného a močoviny. 100 litrů roztoku "AHL" obsahuje 36 kg dusíku se 14 kg dusíku močoviny, 7 kg dusičnanu amonného a 7 kg nitrátového dusíku.


Doporučená dávka pro hnojení:

 • množství hnojiva 50 kg N/ha = 140 litrů roztoku " AHL"
 • období hnojení polovina až konec května
 • ukládání v pásu uprostřed řádku, a to pouze v každém druhém řádku
 • hnojení každý rok do stejného pásu (stopa se nemění)
 • přidává se nitrifikační inhibitor (např. didin). Tím se zamezí rychlému rozkladu na nitrátový dusík

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti