Upravit stránku

V roce 2016 požádal pan Vojtěch Pazderka o využití dotačního titulu na zasíťování části vinice v k.ú. Mikulov. Rozhodl se využít systém Whailex dodávaný firmou Oslavan, a.s. z Náměště nad Oslavou.
Metoda zasíťování spočívá v tom, že na řádky vinohradu se natáhnou sítě tak, aby bylo umožněno jejich rychlé srolování nebo odrolování dle potřeby. Navíjení a odvíjení sítě se vykonává pomocí kliky, která se nasazuje na šestihrannou plastovou tyč, která je vedena po celé délce řádku a k ní je fixována protikroupová ochranná síť.

Po více než 2 letech využívání se s námi pan Pazderka podělil o zkušenosti s používáním tohoto systému. Je možno říct, že tak jako každý systém má i tento svoje výhody a nevýhody. Jednoznačnou výhodu vidí pan Pazderka v téměř 100% zamezení okusu révy srnčí zvěří. Je tak zajištěn každoroční kvalitní přírůstek dřevní hmoty a nedochází k poškozování nových letorostů. Zlepšila se také kvalita hroznů a jejich zdravotní stav. Samozřejmostí je i to, že vinař se nemusí obávat poškození zasíťované plochy případným krupobitím. Sytém umožňuje plné využití prostředků chemické ochrany bez nutnosti svinování sítí. Systém chrání hrozny před napadením hmyzem. V teplých letních dnech dochází k částečnému přehřívání hroznů. Nevýhodou systému Whailex je vyšší pořizovací cena. Z toho důvodu je využíván pro menší plochy vinic a hlavně pro odrůdy, ze kterých chce vinař vyrobit vysoce kvalitní víno ve vyšší cenové kategorii.