Upravit stránku

Zelenými pracemi jsou ve vinohradnické terminologii označovány některé ruční jarní a letní práce. Cílem všech těchto prací je vytvoření optimální listové plochy tak, aby zajistila dostatečnou asimilaci a tím dostatek světla a živin pro správný vývoj révy vinné. Mezi charakteristické ruční práce řadíme např.tzv podlom  neboli odstranění neplodných, ale rašících oček, které révu vysilují. Dále sem můžeme zařadit zastrkování letorostů mezi dráty dvojdrátí, likvidaci zálistků, ožínání přerostlých letorostů, částečné odlistění a nesmíme zapomínat ani na  probírku hroznů.  

Některé z těchto prací je možno provádět mechanizovaně. Firma Oslavan nabízí ve svém portfoliu stroje a zařízení na čištění kmínků révy od firmy Braun, vyvazovače letorostů a ožínací lišty COLLARD, ožínací lišty KMG PODLEHNIK sloužící k částečnému odstraněním listové plochy porostu.

Do této kategorie strojů jsme zařadili i speciální stroj na mechanickou redukci květů Darwin německé fimy Fruit Tec.